Udgivet September 7, 2022

Byggeriet af Danmarks højeste kontorbygning sættes nu i gang

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S har indgået en aftale med Per Aarsleff A/S om at bygge landets højeste kontorbygning på Mindet 6 i Aarhus.

Visualisering af Mindet 6 Birdview Erik Nord Arkitekter Final 2023

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S har indgået en aftale med Per Aarsleff A/S om at bygge landets højeste kontorbygning på Mindet 6 i Aarhus. Kontortårnet udspringer af en 100 år gammel industribygning, som bevares. Projektet indeholder desuden et p-hus og et offentligt byrum i to etager.

 

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S har netop indgået en betinget aftale med den aarhusianske entreprenørkoncern, Per Aarsleff A/S, om at opføre Mindet på Aarhus Havn.

 

Tårnet, der med sine 139 meter (plus tekniske installationer) bliver landets højeste kontorbygning, når det står færdigt i starten af 2027, bygges i en del af det gamle foderstoflager på Aarhus Havn. Lagerbygningen, der er fra 1926 og en af landets første jernbetonbygninger, bliver bevaret og integreret i det nye byggeri. Dermed forenes havnens kulturhistorie i gadeplan med et attraktivt offentligt byrum samt moderne erhvervsfaciliteter.

 

"Tårnet er det, der har fyldt mest i debatten om Mindet 6, men faktisk er det det offentlige byrum i og omkring bygningen, som er mest interessant. Vi skaber en bygning og et byrum med udgangspunkt i den gamle foderstofsbygning, som 100 år efter sin indvielse kommer til at danne rammen om byens nye liv med butikker, caféer, opholdsrum og en offentlig tagterrasse med udsigt til Aarhus Ø. Byrummet vil være et nyt bycentrum i denne del af byen og en naturlig afslutning på Åboulevarden. Samtidig vil det skabe en naturlig forbindelse mellem Midtbyen og Sydhavnen", siger Olav de Linde, grundlægger og bestyrelsesformand for Ejendomsselskabet Olav de Linde.

 

Mindet 6 bliver på i alt ca. 48.000 m2 fordelt på 39 etager. Bygningen kommer først og fremmest til at indeholde kontorer og butikker og bliver en del af Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S egen portefølje af udlejningsejendomme.

 

"Vi oplever allerede nu en stor interesse for kontorlejemålene, og vi har indledt de første seriøse dialoger med potentielle lejere", siger Olav de Linde.

 

Mere end blot en kontrakt

Ifølge Morten Sparvath Thomassen, tegnestuechef hos Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, bliver det en krævende opgave at forbinde den gamle foderstofsbygning med det moderne kontortårn. Det netop indgåede samarbejde med Per Aarsleff A/S bliver derfor også tættere end normalt.

 

"Vi har indgået et mere forpligtende samarbejde, hvor vi i fællesskab kommer til at udvikle projektet og igennem hele forløbet koordinere det økonomiske, byggetekniske, de sociale klausuler samt miljø- og myndighedskrav. Det er et enormt kompliceret projekt, som i alle henseender kræver en høj grad af gensidig informationsudveksling, solid styring af projektorganisationen, tillid og ikke mindst vilje og agilitet i forhold til de mange grænseflader, som er indbygget i projektet", siger Morten Sparvath Thomassen, tegnestuechef hos Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S.

 

Erfaren tårnbygger

Mindet bliver det fjerde tårnbyggeri, som Per Aarsleff A/S deltager i i Aarhus. Entreprenøren er netop nu i gang med Lighthouse-byggeriet på Aarhus Ø. Derudover har Per Aarsleff A/S og Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S også samarbejdet om at bygge Systematics kontorhøjhus på Søren Frichs vej, og Aarsleff har deltaget i opførelsen af Kampanilen på Aarhus Ø. I København har Per Aarsleff A/S desuden bygget Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen, der er Københavns højeste beboelsesejendom.

 

"Vi glæder os til at komme i gang med endnu et markant byggeri for Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S. Vi kender hinanden fra tidligere byggerier, og Mindet 6 er et utroligt spændende projekt, hvor Aarsleff kan bidrage med erfaring inden for højhusbyggeri, men også med de mange anlægstekniske discipliner, som dominerer her i begyndelsen, når vi etablerer byggegruben og udfører funderingen," siger Ulrik Therkilsen, afdelingsdirektør hos Per Aarsleff A/S.

/media/znopdvbp/f_mindet_birdview_mindet_erik-nord-arkitekter_final_10022023.jpg
/media/zenffbig/visualisering_taghave_mindet_erik-nord-arkitekter_final_082022.jpg
/media/amzfbl4q/f_byggeriet-af-danmarks-hoejeste-kontorbygning-saettes-nu-i-gang_mindet-6-08312022-090906.jpg
Visualisering af Mindet 6 Birdview Erik Nord Arkitekter Final 2023