Ejendomsselskabet Olav de Linde receptionsdisk messinglogo 2022

Whistleblowerordning

Denne ordning er forbeholdt ansatte hos Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S

Whistleblowerordningen hos Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S er oprettet gennem webportalen, Safe2Whistle, i samarbejde med Bech-Bruun og har til formål at sikre trygge rammer for, at ansatte kan ytre sig om kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser.

Indberetninger til whistleblowerordningen sker elektronisk via Safe2Whistle, der kan tilgås via dette link: https://report.whistleb.com/da/olavdelinde