Udgivet November 2, 2018

Færdiggjort Mindet 4: Der er nørdet med arkitektur og detaljer

Ejendomsselskabet Olav de Linde har færdiggjort renoveringen af ejendommen på Mindet 4 i Aarhus. I 2015 købte vi den bevaringsværdige bygning fra 1935 og satte gang i en omfattende totalrenovering fra kælder til kvist. Renoveringen er nu færdig og ejendommen er fuldt udlejet som spisested i stueetagen og kontorlejemål på 1. og 2. sal. Læs om arkitektens overvejelser med at forandre en bygning fyldt med historie, og den nyeste lejers tanker om at flytte ind i de nye, gamle omgivelser på havnen.   

Facade Mindet 4 i Aarhus

”Har vi allerede fået en stamkunde?”, spørger Benjamin Birk smilende, da han spotter en genganger blandt de kaffeslubrende kunder. Denne formiddag er Jumbo Bakery & Eaterys blot tredje åbningsdag. En liflig duft af friskbagt brød strømmer fra stueetagen i den historiske havnebygning på Mindet 4. Den har tidligere huset blandt andet en lille kiosk og varmestuen for arbejderne på Aarhus Havn. I dag serveres her kaffe i moderigtige keramikkopper og hjemmebagte croissanter og cookies frister fra en glasmontre på den hjemmelavede disk klædt i pastelblå klinker.

Benjamin Birk er den nyeste lejer i ejendommen på Mindet 4. Han er manden bag Birks Køkken, der arrangerer kurser i madlavning og teambuilding. Tidligere holdt virksomheden til i Sydhavnsgade, men i oktober 2018 åbnede Benjamin Birk dørene til føromtalte Jumbo på Mindet 4. Birks Køkken er også flyttet ind i stueetagen - i nabolokalet, hvor havnens arbejdere havde deres varmestue. I den nyetablerede tagetage flyttede virksomheden 7N ind i et kontorlejemål tidligere i år. Headstart Fashion, Marinehjemmeværnet og Carl Elgård Shipping fordeler sig i resten af bygningen. 

Detaljer skaber stemning

”Jeg har ikke svært ved at føle mig hjemme her”, starter Benjamin Birk. Vi står på det kommende udeserveringsareal bag ejendommen med front mod det gamle, hvide kornlager på Mindet 6. På dette areal er der netop lagt sidste hånd på terrassen med grå chaussésten fra det tidligere Viborg Amtssygehus. De er opkøbt af Ejendomsselskabet Olav de Lindes grundlægger, Olav de Linde. Med den vanlig sans for at bygge bæredygtigt er de nu genbrugt på terrassen her i Aarhus. Om få uger tages arealet for alvor i brug, når der tændes op i den store pizzabageovn, der, som terrassens epicenter, er placeret op ad bygningens patinerede teglstensfacade.

Facadens patina er med til at fortælle en del af bygningens historie, alder og placering midt på en trafikeret industrihavn. Og det faldt Benjamin Birk for, da han tog beslutningen om at flytte og udvide forretningen. 

”Jeg faldt for, at det der er gjort, er gjort med respekt for det gamle. Her er nørdet med detaljerne og stemningen. For eksempel de genbrugte sten fra Viborg Amtssygehus, at facaden ikke er renset ned til de oprindelige gule teglsten og at der er brugt gode materialer, for eksempel kobber udendørs på dørenes paneler”, forklarer han og peger over på køkkendøren.

Og nørdet kalder han også sig selv. En brødnørd, der både har været musiker, studeret russisk og nørdet kaffebrygning på det daværende Sigfreds Kaffebar. Og som har arbejdet sig ind i brød- og madverdenen som underviser på Meyers kokke- og brødkurser. Nu er han landet på havnen i Aarhus, hvor placeringen absolut ikke er uvæsentlig. 

”Placeringen på havnen har også en afgørende betydning for os. Her er der mulighed for at skabe relationer til vores kunder på lang sigt. Både de kunder, der arbejder i virksomhederne her på havnen, og faste samarbejder med de omkringliggende virksomheder om levering af morgenbrød eller madordninger”, uddyber han.  

Den føromtalte nørdede tilgang giver sig også til kende, når det drejer sig om lejemålets æstetiske udtryk. De gamle stole fra havnearbejdernes kaffestue blev gemt af Olav de Linde før renoveringen. Nu står de side om side med den nye hjemmebyggede spisebar i pastelblå klinker i Jumbos lokaler. Ligesom flaskegrønne og de omtalte pastelblå klinker også hænger side om side med de oprindelige afrensede mursten på væggene. Med nørderi og æstetik som fællesnævner lader det til, at matchet mellem Ejendomsselskabet Olav de Lindes nænsomt restaurerede lejemål og den nye lejer er det helt rigtige.

Nyt og gammelt skal fremhæve hinanden

Netop respekten for den eksisterende, bevaringsværdige bygning har været et absolut must for Troels Kestner Olesen. Han er arkitekt på Ejendomsselskabet Olav de Lindes tegnestue og har stået for arkitekturen i forbindelse med renoveringen af Mindet 4.

”Vi har sigtet efter at modernisere med respekt for den eksisterende bevaringsværdige bygning. Eviggyldige begreber som funktionalitet og fleksibilitet har været i fokus, så huset kan bruges i mange år uden ”at gå af mode” samtidig med, at det bevarer sin historiske fremtoning og kvaliteten i proportioner og detaljering. Målet har været, at ejendommen fremstår som en indbydende, åben og fint bearbejdet struktur, der forhåbentligt kan stå som et eksempel på, hvordan nyt og gammelt på respektfuld vis kan smelte sammen og fremhæve hinanden”, fortæller Troels Kestner Olesen.  

Det bærer den senest afsluttede del af renoveringen også præg af. Her stod stueetagen for skud, og her spillede historikken som varmestue ind.     

”I renoveringen var det afgørende at kæde nyt og gammelt sammen med stor respekt for det oprindelige. Derfor har vi fokuseret på at bevare rummenes enkle lidt rå karakter, de gode materialer og fine detaljer. Vi har repareret de flotte terrazzogulve og bevaret de gamle klinker og dekorative ventilationsdæksler, ligesom den tidligere madelevator med samtaleanlæg stadig har plads i rummet, selvom den ikke længere bliver brugt”, forklarer Troels Kestner Olesen.

I november 2015 tog de første ombygningsplaner fart for den historiske bygning. Det er Ejendomsselskabet Olav de Lindes egen tegnestue og håndværkerteam der, i samarbejde med en række eksterne håndværksfirmaer, har stået for renoveringen. Arbejdet med den sidste etage, stueetagen, strakte sig over 5 måneder og markerede samtidig renoveringens afslutning i oktober 2018. Nu står lokalerne smukt opgraderet blandt andet med afrensede rå murstensvægge og synlige, rødmalede stålkonstruktioner, der træder dekorativt frem flere steder i bygningen.    

Nøje gennemtænkte proportioner

Set udefra har bygningen ændret karakter med nye vinduespartier både i stueetagen og med en helt ny tagetage. Men på trods af de – ved første øjekast – markante ændringer, er bygningens oprindelige arkitektur og proportioner fastholdt. Og når det drejer sig om placeringen af de nye vinduer, er der også her tale om høj arkitektonisk akkuratesse. 

”Ved at fjerne brystningen i de gamle vinduer i stueetagen er facaden nænsomt åbnet med større vinduespartier, som binder inde- og uderum sammen. Samtidig har vi fastholdt linjeføringen vertikalt gennem alle vinduespartierne lige fra stueetagen til de nye kvistvinduer på 2. sal. På den måde er de oprindelige proportioner med til at definere husets nye tilføjelser”, forklarer Troels Kestner Olesen.

Nørdede bonusinfo

Bygningen er vurderet som middel bevaringsværdig og ligger i kategori 4

Facaden er opført i gule teglsten med vandrette bånd i glaserede rødbrune sten. Disse sten markerer ligeledes bygningshjørner og vinduesåbninger

Bygningen har muret gesims, valmet saddeltag, fint detaljerede fyldningsdøre og granittrapper

Der blev brugt i alt omkring tre tons kobber på taget.

Oprindelig er ejendommen opført som en toetagers bygning med en uudnyttet tagetage. I dag rejser en ny tagflade sig fra bygningens top. Det oprindelige saddeltag er genopført som baggrund for et moderne kvistbånd af stiliserede bølger. Alt sammen klædt i kobber.  

”Vi ønskede fuld udnyttelse af kvadratmeterne i den nye tagetage og samtidig skulle det valmede saddeltag have et mere moderne udtryk, der fremadrettet lader bygningen spille op mod de store nabobygninger, som i øjeblikket er på tegnebrættet. For at give mere plads, gode rum og udsyn etablerede vi et markant bånd langs tagfoden. Båndet gjorde det muligt på neutral vis at hæve taget på en trempelvæg og gav samtidig plads til en indbygget vandrende. På udvalgte steder lod vi båndet strække sig opad, så der opstod kviste med vekslende lodrette og skrå sider. Kvistene fremstår som bølger over tagfoden. De varierer i størrelse og flere steder bryder de tagets hjørner, hvilket opløser det bagvedliggende saddeltags dominans. Samtidig skaber det rum med panoramaudsigt til blandt andet havneaktiviteterne, DOKK1 og den omkringliggende by. De er virkelig med til at gøre rummet spændende. De skaber afvekslende kig på tværs af etagen, der samtidig bliver lys og luftig – et rum man har lyst til at indtage”, fortæller han.

Det var dog ikke helt uden arkitektoniske udfordringer at frembringe det moderne udtryk, der skulle give ejendommen pondus i bybilledet op mod de markante nabobygninger. 

”Kvistbåndet var konstruktivt meget udfordrende. Ikke ét af spærene er identiske, og det var nødvendigt at etablere en omfattende bærende stålkonstruktion. Udvendigt skulle taget beklædes med et materiale, der kunne klare de skæve vinkler og samtidig gå godt i spænd med resten af bygningen”, uddyber Troels Kestner Olesen.

Facade Mindet 4 i Aarhus

Materialevalg med omtanke

Valget faldt på kobber. Et eksklusivt materiale der patinerer smukt og står flot til den gule mursten. I alt blev der brugt omkring tre tons kobber. Et andet eksklusivt valg var vinduer i egetræ. Også de spiller smukt sammen med kobberfladen og er med til at understrege det oprindelige, klassiske motiv af et hus med et tag, der er sit eget. Et valg der blev truffet i dialog med byens stadsarkitekt.

”Vi har haft et tæt og godt samarbejde med myndighederne gennem hele projektet. For eksempel er den oprindelige hvide farve på vinduerne i underetagerne fastholdt, så taget med egetræsvinduer forbliver en selvstændig enhed, hvilket var på anbefaling af stadsarkitekten. Kun vinduerne i trappeopgangene er, ligesom i 1935, genetableret i egetræ og bliver derved et koblingsled til den nye tagetage”, afslutter Troels Kestner Olesen.

Der er mange fristelser for øjet i de opdaterede lejemål. Også på 2. sal træder afrensede murstensvægge frem mellem de hvide vægge, mens gulvet er lagt med bredde egetræsplanker. Og så danner udsigten til havnen et ikke så ringe bagtæppe fra de nye panoramavinduer med de smukke, gyldne egetræsrammer. Som et sidste touch, og for at give rummene den særlige karakter som er typisk for Ejendomsselskabet Olav de Linde, er alle installationer og bærende konstruktioner synlige. De store ventilationsrør fremstår i blank metal og stålet er malet i en mat rød farve. Det samlede udtryk er en fin balance mellem det forfinede og det rå.

Facade Mindet 4 i Aarhus