Udgivet June 6, 2023

Thrige Firkanten binder Odense sammen

Thomas B. Thriges tidligere fabriksområde på Tolderlundsvej i Odense er et stykke fascinerende erhvervshistorie, der har levet et omskifteligt liv, siden resterne af Thrige-imperiet forlod området i 1999. I dag er området forvandlet til et sammenhængende erhvervs- og boligområde, hvor tung trafik og beskidt industri er skiftet ud med lys, luft, grønne områder og attraktive lejemål til glæde for Odense bys udvikling og tiltrækningskraft.

 

 

Thrige Firkanten i Odense Luftfoto 2023

Et sweetspot i Odense

Vi købte området i 2002. Det var let at se potentialet i beliggenheden, der har banegård, rådhus, idrætsfaciliteter, havnebad og alt det bedste af Odenses byliv og seværdigheder i sine umiddelbare omgivelser. Et sted, der både appellerer til virksomheder og moderne bymennesker, der kan lide at have alt i gå- og cykelafstand. Herfra når man arbejde, uddannelse, shopping, kultur og natur uden at tænke på at sætte sig ind i en bil.

 

Olav tog en snak med bygningerne

Det var også let at få øje på bygningernes rå, industrielle charme og interessante historie. Men hvordan udvikler man, så området både bliver attraktivt i sig selv og samtidigt binder byen sammen på en måde, der er til gavn for byens borgere og udviklingsmuligheder? Det tog Olav de Linde sig god tid til at tænke over. Han gik ture i de tomme haller og lod bygningerne tale til sig, mens han fik ideer og traf beslutninger om, hvad der skulle bevares for eftertiden og hvordan. Konklusionen blev, at der ikke blev revet en eneste m2 ned.

 

Bevaret, fortolket og fornyet

Den beskidte industrifirkant i Odenses centrum fremstår i dag forvandlet. Industriejendommene er renoveret med respekt for historie og materialer, og vi har bevaret industrielle unika som kraner i lofterne, manometre på væggene og hundredvis af overflader og detaljer, der fortæller om ejendommenes historie og skaber forbindelse til de mennesker, der har arbejdet her i gamle dage. Det giver rå, interessante og fortællende rum til glæde for de mange nye lejere og deres brugere, gæster og kunder. Hver eneste af de oprindelige 50.000 m2 erhverv er genfortolket med kærlighed og omtanke. Vi har tilført området ca. 10.000 m2 kvalitetsboliger. Den omhyggelige bevarelse og fornyelse af de eksisterende bygninger betyder, at vi har sparet den indlejrede CO2 i de eksisterende bygninger. Det giver markant lavere CO2-emissioner end at rive ned og bygge nyt.

Kontorlejemål Thrige Firkanten House Of Code i Odense

Udearealer med mennesket i centrum

Det er ikke kun områdets ejendomme, der er tænkt forfra. De udendørs rum er også genskabt med deres nye funktion for øje. Asfalt er brudt op til fordel for grønne områder, stier, cykelparkering og udendørs opholdsområder. Området har flere gennemtænkte uderum samt et gårdrum, der giver plads til tryg afslapning og hygge omgivet af en indbydende belysningsatmosfære, træer og street art. Der er etableret en parkeringskælder, der forbedrer parkeringsforholdene for områdets brugere uden at skæmme området med flere køretøjer.

 

Fra historisk fabrik til attraktivt byrum

De nye udeområder øger trivslen for brugerne og de kommende beboere, binder området venligt sammen med byen og inviterer byens borgere indenfor i kompleksets træningsfaciliteter, detailhandel og restaurationer. Thrige Firkanten har udviklet sig til en by i byen, der forener det historiske, det funktionelle og det værdiskabende byrum.

Uderum på Thrige Firkanten i Odense

Liv, lys og lejemål for alle

Området rummer ikke kun kontorlejemål med alt fra iværksættere over rådgivere til offentlige styrelser. Her er også fitness, padeltennis, restauranter og detailhandel. Det gør området til en levende del af Odense, hvor alle aldre samles i eksklusive og inspirerende omgivelser. Det gør samtidig området unikt og attraktivt for de lejere, der i starten af 2023 flytter ind i de 126 boliger, vi snart er færdige med at opføre i området.

Denne artikel er tidligere udgivet i vores bæredygtighedsrapport for 2022. Du kan se og downloade rapporten på vores side om bæredygtighedsrapportering.

Interiør i lejeboliger på Edisonsvej i Odense

Thrige Firkanten

Thomas B. Thrige

Thomas B. Thrige kom til verden i Odense i 1886, og som 22-årig rejste han til USA for at arbejde hos Thomas Edison. Den unge eventyrer arbejdede 2,5 år i Edisons laboratorium, og da han kom tilbage til Odense, etablerede han en installatørvirksomhed, der siden udviklede sig til en industrivirksomhed på Tolderlundsvej midt i det centrale Odense. Her produceredes elmotorer til landbrug og industri samt udstyr til elværker. Thrige døde i 1938, men virksomheden levede videre, og i 1960 var fabrikken en af landets største med 1.800 medarbejdere på adressen i det centrale Odense.

Kraftcentralen

I 2005 blev områdets kraftcentral fredet. Den er nu nænsomt renoveret, og den 57 tons tunge dieselmotor med tilhørende elværk står nu dels som et monument over områdets historie og betydning, dels som et originalt og fascinerende samlingspunkt for lejere og besøgende i området. Centralen er i øvrigt stadig fuldt funktionel.

Se den gamle motor i brug